cz-calculaties


Hoeveel vermogen benodigd wordt is afhankelijk van de mate van isolatie en de doelstelling van het infraroodpaneel.

Onderstaande formule geeft aan hoeveel vermogen standaard gevraagd wordt voor dit type kwaliteitspaneel. Het geldt natuurlijk niet voor alle merken.


We gaan uit van drie isolatie waarden:

 • goed geïsoleerd: factor 50
 • matig geïsoleerd: factor 70
 • slecht geïsoleerd: factor 90

Uitgaande van 160 stookdagen van 5 uur per dag en een stroomprijs van bv. 21ct per kWh is de formule:

m2 x factor x 160 x 5 : 1000 = .. kWh / jaar x € 0,21 = € ../jaar: 12 = €../maand


Bijvoorbeeld:

 • vloeroppervlakte: 10m2 / isolatie: matig / stroomprijs: 21ct
 • benodigd vermogen: 700 Watt
  • jaarverbruik: 700(nodig vermogen)  x 160(stookdagen/jaar) x 5(stookuur/dag) : 1000(omrekening kWh) = 560 kWh
  • verwarmingskosten per jaar: 560 kWh x € 0,21 (prijs per kWh) = € 117,60
  • verwarmingskosten per maand: € 117,60 (jaarkosten) : 12(maanden) = € 9,80


Deze berekening is een indicatie. Neem hier contact op voor een advies op maat.